ગાદલામાંથી આવતી ઉલ્ટીની વાસ માત્ર 5 મિનિટમાં દૂર થઇ જશે, ગાદલાંને તડકામાં મુકવાની કે ધોવાની જરૂર નહીં પડે

 ગાદલામાંથી આવતી ઉલ્ટીની વાસ માત્ર 5 મિનિટમાં દૂર થઇ જશે, ગાદલાંને તડકામાં મુકવાની કે ધોવાની જરૂર નહીં પડે ઘણીવાર એવું

Continue reading

ડિમેન્શિયાના નિદાનના 9 વર્ષ પહેલા દેખાય છે આ 5 ચિહ્નો, અભ્યાસમાં દાવો, આ રીતે ઓળખો આ રોગ

 ડિમેન્શિયાના નિદાનના 9 વર્ષ પહેલા દેખાય છે આ 5 ચિહ્નો, અભ્યાસમાં દાવો, આ રીતે ઓળખો આ રોગ ડિમેન્શિયાનું નામ સાંભળતા

Continue reading

આ 4 રોગોને કાબૂમાં લેવાથી લકવાનું જોખમ 80 ટકા ઘટશે! જાણો કઈ બીમારીઓનું જોખમ વધારે છે

 આ 4 રોગોને કાબૂમાં લેવાથી લકવાનું જોખમ 80 ટકા ઘટશે! જાણો કઈ બીમારીઓનું જોખમ વધારે છે ગોળીની ઝડપે આપણી નસોમાં

Continue reading